VILLKOR

VID BOKNING AV HUSBIL BETALAS DEL AV DEPOSTION 2500 KR. BETALNING AV HYRESBELOPPET SAMT RESTERANDE DEL AV DEPOSITION 2500KR SKALL VARA OSS TILLGODO 30 DAGAR INNAN AVHÄMTNING, ANNARS TILLFALLER DEN DEL AV DEPOSITIONEN (2500KR) SOM ÄR BETALD I SAMBAND MED BOKNINGEN UTHYRAREN, OCH VI HAR RÄTT ATT HYRA UT HUSBILEN TILL NÅGON ANNAN. TOTAL DEPOSITION ÄR 5000KR.
HELA DEPOSITIONEN (5000KR) ÅTERFÅS VID ÅTERLÄMNANDET OM BILEN ÄR OSKADD, STÄDAD, TÖMDA VATTEN/AVFALLSTANKAR SAMT MED FYLLD BRÄNSLETANK.

SKER AVBOKNING SENARE ÄN 30 DAGAR INNAN AVHÄMTNING, ÅTERBETALAS INTE HYRESBELOPPET, UTAN ENDAST DEPOSITIONEN.

ÖVRIG TID TAS EN AVBOKNINGSAVGIFT UT PÅ 1000 KR. 
HAR TOALETTEN ANVÄNTS SKALL DENNA VARA RENGJORD OCH TÖMD, ANNARS DEBITERAS EN KOSTNAD PÅ 1800KR.
AVBESTÄLLNINGSSKYDD KAN KÖPAS TILL VID BOKNING TILL EN KOSTNAD AV 500 KR.
AVBESTÄLLNINGSSKYDDET GÄLLER VID FALL SOM INTE ÄR KÄNDA NÄR DU BOKADE, T.E.X DÖDSFALL, SJUKDOM, ELLER ALLVARLIG OLYCKA SOM DRABBAT DIG ELLER MAKE/SAMBO, FAMILJ. ELLER ANNAN HÄNDELSE SOM DU INTE KUNDE FÖRUTSE VID BOKNING. DU MÅSTE KUNNA UPPVISA LÄKARINTYG, ELLER INTYG FRÅN FÖRSÄKRINGSBOLAG / MYNDIGHET. INTYGET SKALL SÄNDAS TILL OSS SENAST 10 DAGAR EFTER AVBOKNING.

VID BOKNING, KAN NI FÖRBESTÄLLA INVÄNDIG STÄDNING 1500 KR. (TOALETTEN SKALL ALLTID VARA RENGJORD, OCH BESTICK, TALLRIKAR GLAS M.M SKALL VARA DISKADE , INGÅR EJ I INVÄNDIG STÄD) 

ANNARS SKALL HUSBILEN VARA STÄDAD INVÄNDIGT VID ÅTERLÄMNANDET.  UTVÄNDIG TVÄTT AV HUSBILEN INGÅR.

HUSBILEN ÄR VAGNSKADEFÖRSÄKRAD MED EN SJÄLVRISK 5000KR PER SKADA. SKADA/SKADOR SOM UTGÖR MINDRE BELOPP EN SJÄLVRISK DEBITERAS MED FAKTISK KOSTNAD.

HYRESTAGAREN SKALL TILLSAMMANS MED UTHYRAREN BESIKTIGA BÅDE INVÄNDIGT OCH UTVÄNDIGT VID AVHÄMTNING OCH ÅTERLÄMNING.

VI (UTHYRAREN) ANSVARAR FÖR ATT BILEN ÄR FÖRSÄKRAD, HYRESTAGAREN ANSVARAR FÖR ATT DET FINNS HEMFÖRSÄKRING FÖR PERSONLIGA SAKER SOM FINNS MED I HUSBILEN.

OM HYRESTAGAREN SKULLE ORSAKA SKADA PÅ ANNANS EGENDOM SKALL HYRESTAGAREN ÄVEN BETALA EN TRAFIKSJÄLVRISK 1000KR.

RÖKNING ÄR EJ TILLÅTET I HUSBILARNA. VID FÖRSENAD ÅTERLÄMNAD HUSBIL, DEBITERAS 1000KR PER PÅBÖRJAD TIMME.

VI ANVÄNDER OSS AV BILUTHYRARNAS HYRESVLLKOR. KLICKA HÄR UNDER FÖR ATT LADDA HEM.

HYRVILLKOR.pdf